a
444 88 58
Çağrı Merkezi
İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Standartları

T.C.
BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Yangın söndürme

Telefon, telsiz ve şahsen

İhbar alınır alınmaz (hemen)

2

Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. Olaylara müdahale etmek.

Telefon, telsiz ve şahsen

İhbar alınır alınmaz (hemen)

3

Su baskınlarına müdahale etmek

Telefon, telsiz ve şahsen

İhbar alınır alınmaz (hemen)

4

Doğal afet ve olağanüstü durumlarda kurtarma ve tahliye çalışmalarına katılmak.

Telefon, telsiz ve şahsen

İhbar alınır alınmaz (hemen)

5

Belediye sınırları dışındaki olaylara yardım etmek.

Telefon, telsiz ve şahsen

Şehrin güvenliğini azaltmayacak ölçüde araç ve personel sevk etmek.

6

Kamu ve özel kuruluşlara itfaiyecilik konusunda eğitim verip bilgilendirmek, tatbikatlar yapmak.

1. Yazıyla Müracaata müteakip

2. Gününü tespit etmek

3. Tatbikatı gerçekleştirmek

4. Raporunu ilgili kuruma göndermek, bir Suretini kurumda dosyalamak

7 gün

7

Kamu ve özel kuruluşların yangın söndürme cihazlarını kontrol etmek.

1. Yazıyla müracaata müteakip

2. Gününü tespit etmek

3. Tatbikatı gerçekleştirmek

4. Raporunu ilgili kuruma göndermek, bir suretini kurumda dosyalamak

7 gün

8

Orman yangınlarına müdahale etmek

Telefon, telsiz ve şahsen

Talep edilmesi halinde (hemen)

9

Belediye sınırları içerisinde belediye meclisinin belirleyeceği ücret karşılığında baca temizleme, su verme, merdiven ücreti (müteferrik işler.)

1. Vatandaşın şahsen müracaatı

2. Ücretin belediye veznesine yatırılması

3. Hizmetin gerçekleştirilmesi

4. Sonuçtan birim amirine bilgi verilmesi

Azami 5 gün (bir iş haftası)

10

Ruhsat alacak kuruluşlara yangın ve patlamalara karşı önlemlerin alındığını belirten itfaiye raporu vermek.

1. Yazıyla müracaat etmek

2. İş yerine kontrol etmek

3. Noksanlıkların giderilmesi için süre vermek

4. Noksanlıklar giderildikten sonra tekrar kontrol etmek

5. Belediye meclisinin belirlediği ücret tarifesine göre ücretin belediye veznesine yatırılması

6. Raporun ilgili kurum veya kuruluşlara gönderilip bir suretinin kurumda dosyalanması.

15 gün

11

Yangın yönünde tehlike arz eden iş yerlerini denetlemek

Aniden kontrol etmek

1 gün

NOT: MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 21 EKİM 2006 TARİH VE 26326 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ ESASLARINA UYGUN OLARAK GÖREV YAPMAKTADIR.Oluşturulma Tarihi : 31.10.2014