a
444 88 58
Çağrı Merkezi
BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞ YERİ İHALE DUYURUSU

Mülkiyeti Belediyemize ait Bilecik (Merkez)’de bulunan işyerlerinin (dükkanların) ve Bilecik (Merkez) Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhanelerin ve işyerlerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale süreleri listede belirtildiği gibi ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecektir.

2 – İhaleye çıkarılacak işyerleri aşağıda gösterilmiştir;

 

 

 

İŞYERİ ADRESİ

DÜKKAN FAALİYETİ

KİRA SÜRESİ

AYLIK KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT TL

 

 

1

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P1

İŞYERİ

10 YIL

350,00 TL

1.260,00 TL

 

2

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P2

İŞYERİ

10 YIL

350,00 TL

1.260,00 TL

 

3

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P5

İŞYERİ

10 YIL

350,00 TL

1.260,00 TL

 

4

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P12

İŞYERİ

10 YIL

350,00 TL

1.260,00 TL

 

5

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P13

İŞYERİ

10 YIL

350,00 TL

1.260,00 TL

 

6

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P14

İŞYERİ

10 YIL

350,00 TL

1.260,00 TL

 

7

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P16

İŞYERİ

10 YIL

350,00 TL

1.260,00 TL

 

8

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P18

İŞYERİ

10 YIL

350,00 TL

1.260,00 TL

 

9

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P19

İŞYERİ

10 YIL

350,00 TL

1.260,00 TL

 

10

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P25

İŞYERİ

10 YIL

350,00 TL

1.260,00 TL

 

11

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri K1

İŞYERİ

1 YIL

200,00 TL

72,00 TL

 

12

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri K2

İŞYERİ

1 YIL

200,00 TL

72,00 TL

 

13

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri K3

İŞYERİ

1 YIL

200,00 TL

72,00 TL

 

14

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri K4

İŞYERİ

1 YIL

200,00 TL

72,00 TL

 

15

Gazipaşa Mh.E.Gazi Cd.No:2/2A

İŞYERİ

3 YIL

2.500,00 TL

2.700,00 TL

 

16

İstasyon Mah.O.Gazi Cd..No:20/E

İŞYERİ

3 YIL

600,00 TL

648,00 TL

 

17

İstasyon Mah.O.Gazi Cad.1 No:20/M

İŞYERİ

3 YIL

500,00 TL

540,00 TL

 

18

İstasyon Mah.O.Gazi Cad.1 No:20/N

İŞYERİ

3 YIL

500,00 TL

540,00 TL

 

19

İstasyon Mah. Gar.Sok.No:6/D

İŞYERİ

3 YIL

350,00 TL

378,00 TL

 

20

İstasyon Mah.Gar Sk.No:6/E

İŞYERİ

3 YIL

350,00 TL

378,00 TL

 

21

İstasyon Mah.Gar Sok.No:6/F

İŞYERİ

3 YIL

400,00 TL

432,00 TL

 

22

İstasyon Mh.Gar Sk. No:6/G

İŞYERİ

3 YIL

350,00 TL

378,00 TL

 

23

İstasyon Mah.Gar Sok.No:10/C

İŞYERİ

3 YIL

300,00 TL

324,00 TL

 

24

İstasyon Mah.Gar Sok.No:10/D

İŞYERİ

3 YIL

300,00 TL

324,00 TL

 

25

İstasyon Mah.O.Gazi Cad.1 No:20

İŞYERİ

3 YIL

600,00 TL

648,00 TL

 

26

İstasyon Mah.O.Gazi Cad.1 No:20/D

İŞYERİ

3 YIL

600,00 TL

648,00 TL

 

27

İsmetpaşa Mah.Konağı No:1C

İŞYERİ

3 YIL

120,00 TL

130,00 TL

 

28

Atatürk Bulvarı 2 No'lu ATM

ATM

3 YIL

1.250,00 TL

1.350,00 TL

 

29

Atatürk Bulvarı 3 No'lu ATM

ATM

3 YIL

1.250,00 TL

1.350,00 TL

 

30

Yeni Otogar İçi 1 Nolu ATM

ATM

3 YIL

1.000,00 TL

1.080,00 TL

 

31

Yeni Otogar İçi 2 Nolu ATM

ATM

3 YIL

1.000,00 TL

1.080,00 TL

 

32

Yeni Otogar İçi 3 Nolu ATM

ATM

3 YIL

1.000,00 TL

1.080,00 TL

 

33

Yeni Otogar İçi 4 Nolu ATM

ATM

3 YIL

1.000,00 TL

1.080,00 TL

 

34

1 no’lu Yazıhane/Ofis Bağımsız No: 17

YAZIHANE

10 YIL

6.000,00 TL

21.600,00 TL

 

35

3 no’lu Yazıhane/Ofis Bağımsız No: 19

YAZIHANE

10 YIL

6.000,00 TL

21.600,00 TL

 

36

9 no’lu Yazıhane/Ofis Bağımsız No: 25

YAZIHANE

10 YIL

6.000,00 TL

21.600,00 TL

 

37

10 no’lu Yazıhane/Ofis Bağımsız No: 26

YAZIHANE

10 YIL

6.000,00 TL

21.600,00 TL

 

38

Yeni Otogar Bağımsız No: 7

İŞYERİ

10 YIL

3.000,00 TL

10.800,00 TL

 

39

Yeni Otogar Bağımsız No: 8

İŞYERİ

10 YIL

3.000,00 TL

10.800,00 TL

 

40

Yeni Otogar Bağımsız No: 9

İŞYERİ

10 YIL

3.000,00 TL

10.800,00 TL

 

41

Yeni Otogar Bağımsız No: 13

İŞYERİ

10 YIL

3.000,00 TL

10.800,00 TL

 

42

Yeni Otogar Bağımsız No: 14

İŞYERİ

10 YIL

3.000,00 TL

10.800,00 TL

 

43

Yeni Otogar Bağımsız No: 15

İŞYERİ

10 YIL

3.000,00 TL

10.800,00 TL

 

44

Yeni Otogar Bağımsız No: 16

İŞYERİ

10 YIL

3.000,00 TL

10.800,00 TL

 

 

3 – İhale 20/03/2018 Salı günü Saat 14:30’da Bilecik Belediyesi Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 – İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler.

5 – İhaleye katılacakların ihale saatinden önce geçici / ek teminat bedellerini T.C. Vakıflar Bankası Merkez / Bilecik Şubesi TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu veya ihale tarihi itibariyle en az 90 gün süreli Banka Teminat Mektubu getirmeleri gerekmektedir.

6 – İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı beyan (İrtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu beyanda bulunacaktır.).

b) Nüfus Cüzdanı sureti,

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden onaylı vekâletname,

d) Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı,

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Banka Teminat Mektubu,

f) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisinden alınan borcu yoktur belgesi.

İstekli tüzel kişilik ise;

a) Yukarıda sayılan a, d, e, f bentlerinde istenen belgeler,

b) Tüzel kişilik adına ihaleye girecek kişinin veya kişilerin Nüfus cüzdanı sureti,

c) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu ve faaliyetini devam ettirdiğini gösterir belge,

d) Tüzel kişiliğin imza ve yetki sirküleri,

e) Vekaleten iştirak ediliyorsa tüzel kişiliğin adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

 

7 – İlan olunur.

Oluşturulma Tarihi : 13.03.2018