a
444 88 58
Çağrı Merkezi
2018 NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ :

 

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereği gizli oyla üç Belediye Encümen üyesinin seçilmesi.     

 

  2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi.

   3-  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereği İmar Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi.      
   4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereği Ücret ve Tarife Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi.                       

  5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereği Kira Tespit Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi.           

   6- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereği Denetim Komisyonu Raporunun okunması suretiyle Meclise bilgi verilmesi.                                                                

   7- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine istinaden Belediyemize ait Fizik Tedavi Merkezi ve Osmanlı Hamamı’nın 10 yıla kadar kiralanması hususunun görüşülmesi.                                                                             

    8- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine istinaden Ertuğrulgazi Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde bulunan ve Belediyemiz tarafından yaptırılan “Sultaneli Osmanlı Sokağı” Projesinin tahsis şartlarının belirlenmesi.


     9-  Birleşmiş Milletler Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) 24/01/2018 tarihli “Kentimiz Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Destekliyor” başlıklı kampanyasına katılım göstergesi olarak; Türkiye’de Yerel Gündem 21 Yönetişimi Ağı Kanalıyla BM  Binyıl Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Yerelleştirilmesi Projesinin görüşülmesi.                                                                                  

10- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden İmar Konularının görüşülmesi.

10.1- İmar Komisyonundan gelen konuların görüşülmesi.

10.2- a) İmar Plan Notlarında değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.

         b) Otopark Yönetmeliğine göre alınan Otopark bedellerinin yeniden düzenlenmesi.

         c) Bilecik Merkez, Başköy Köyü, 368 ada, 9 parselle ilgili İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

         d) Bilecik Merkez, İstiklal Mahallesi 377 ada, 2,18,19,20 numaralı parsellerle ilgili İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

11- Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

12- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi gereği 2017 Yılı Belediye Faaliyet Raporunun Meclise sunulması.

Oluşturulma Tarihi : 29.03.2018