a
444 88 58
Çağrı Merkezi
İMAR VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ASKI DUYURUSU

Sayı : 69211687-310.01- 20/04/2018

Konu : Duyuru (İstiklal Mh. 377 Ada 18, 19 ve 20 Parseller)

 

 

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlimiz, Merkez İlçe, İstiklal Mahallesi, 377 Ada, 18, 19 ve 20 Parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yapılması planlanan "Belediye Hizmet Alanı"na (Trafik Eğitim Pisti) ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediye Meclisimizce kabul edilmiştir. Söz konusu değişikliğin 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılması hususunu bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

 

Ahmet KIZILKAN

İmar ve Şehircilik Md. V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:

  • İlgili Değişiklik Planı

 

 

 

 

 

 

 

 

.../04/2018 Şehir Plancısı. : E. YILDIZ …

Oluşturulma Tarihi : 20.04.2018