a
444 88 58
Çağrı Merkezi
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR DEĞİŞİKLİĞİ ASKI DUYURUSU

T.C

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

Sayı : 69211687-310.01- 20/04/2018

Konu : Duyuru (Küplü Köyü 338 Ada 1 ve 2 Parseller)

 

 

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlimiz, Merkez İlçe, Küplü Köyü, 338 Ada, 1 ve 2 Parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yapılması planlanan "Cami Alanı"na ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediye Meclisimizce kabul edilmiştir. Söz konusu değişikliğin 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılması hususunu bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

 

Ahmet KIZILKAN

İmar ve Şehircilik Md. V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:

  • İlgili Değişiklik Planı

 

 

 

 

 

 

 

 

.../04/2018 Şehir Plancısı. : E. YILDIZ …

Oluşturulma Tarihi : 20.04.2018