a
444 88 58
Çağrı Merkezi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Değişikliği

Gazipaşa Mahallesi, Tapunun 61Ada, 21 numaralı taşınmaz; Belediyemiz 1/5000 Nazım İmap Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Resmi Kurumalanında kalmakta iken, taşınmazın bulunduğu imar adasının Ayrık Nizam 7 Kat Merkezi Ticaret Alanı olarak plan değişikliği Belediye Meclisimizce kabul edilmiştir. 

EKLER :

İLGİLİ DEĞİŞİKLİK PLANI 

Oluşturulma Tarihi : 30.04.2018