a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Emlak İşlemleri

 

 

EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İŞLEMLERİ

 

Emlak vergisi; arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir vatandaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin emlak vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır. Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve beyanname doldurmak zorundadırlar. Bu beyannameler; Arazi, Arsa, Bina beyannameleridir.
 
Yeni Taşınmaz Edinen Kişiler İçin Emlak Vergisi Tarh ve Tahakkuku İçin Gerekli Evraklar

1. Edinmiş olduğu taşınmazın tapu fotokopisi
2. Kimlik fotokopisi
3. Vergi numarası, TC kimlik numarası
4. Taşınmazın adresi, tapu sahibinin ikamet adresi, telefonu
5. Varsa iskan ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi fotokopisi
6. Emlak vergisi bildirimi (Tapu, yapı kullanım izin belgesi ve kimlik bilgilerine göre mükellef tarafından doldurulacak.)
7. Taşınmazın edinim tarihinden en az bir yıl sonra beyanı veriliyorsa VUK 376. Madde hükümlerine göre düzenlenecek ceza indirim dilekçesi.
 
Taşınmazını Satan, Devreden Kişiler İçin Emlak Vergisi Mükellefiyetten Çıkış İşlemleri İçin Gerekli Evraklar
 
- Vergi numarası, TC kimlik numarası 

- Taşınmazı satanın ikamet adresi ve telefonu

- Mükellefiyetten çıkış dilekçesi (Satan kişi tarafından yeni tapu bilgilerine göre doldurulacak)

- Taşınmazı alan kişinin tapu fotokopisi veya Tapu Sicil Müdürlüğü’nden alınmış söz konusu taşınmazın kime, hangi tarihte satıldığını gösterir belge.

 


Oluşturulma Tarihi : 20.10.2014