a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Haziran Ayı Meclis Gündemi

HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ :

1- 11-15 Ekim 2016 tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek olan Avrupa Başarı Ödülleri Kültür ve Ticaret Fuarına Belediyemizi temsilen katılmak üzere personel görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendine istinaden Bilecik Merkez, Aşağıköy Köyü 102 Ada, 78, 79 ve 82 nolu Parsellerin Spor Tesisi yapılmak üzere Spor Genel Müdürlüğüne Tahsisi hususunun görüşülmesi.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendine ve 70. maddesine istinaden; kurulan bir şirketin Belediyemizce hibe olarak devir alınması hususunun görüşülmesi.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (p) bendine istinaden Ağrı İli, Eleşkirt İlçesi, Yücekapı Belde Belediyesi ile Kardeş Kent ilişkisi kurulması hususunun görüşülmesi.

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden İmar konularının görüşülmesi. 

6- Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

Oluşturulma Tarihi : 02.06.2016