a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Temmuz Ayı Meclis Gündemi

1-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin  1. fıkrasının (e) ve (j) bentlerine istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi Mahallesi, Toplu Konut 1. Sokak, 242 Ada, 20 Parsel üzerine yap-işlet-devret modeliyle işyeri yapımı ve kiralanması konusunun görüşülmesi.

2-      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden İmar konularının görüşülmesi. 

3-      Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

 

Oluşturulma Tarihi : 11.07.2016