a
444 88 58
Çağrı Merkezi
EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ :

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64. maddesine istinaden, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hürriyet Mahallesi, Değirmen Sokak, No:32, 319 ada, 10 parselde bulunan buz pisti ve müştemilatının 10 yıllığına kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi.


2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden İmar konularının görüşülmesi.
3- Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

Oluşturulma Tarihi : 06.09.2016