a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Ekim Ayı Meclis Gündemi

EKİM  AYI MECLİS GÜNDEMİ :

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (p) bendine istinaden İlimiz Yenipazar, Bayırköy, Dodurga ve Vezirhan Belediyeleri ile kardeş kent ilişkisi kurulması hususunun görüşülmesi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden Belediyemizce yapılacak alt yapı hizmetlerinden alınacak ücretlerin görüşülmesi.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine istinaden eski hafriyat sahası düzenleme projesi kapsamında kalan İstiklal (Ertuğrulgazi) Mahallesi 613 ada, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 numaralı parsellerin satın alınması veya takası hususunun görüşülmesi.

4-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden İmar konularının görüşülmesi. 

5- Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

Oluşturulma Tarihi : 30.09.2016