a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Kasım Ayı Meclis Gündemi

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine istinaden 2017 yılına ait Performans Programının görüşülmesi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine istinaden 2017 yılı bütçesinin görüşülmesi. 

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden 2017 yılında uygulanacak ücret ve tarifelerin tespiti hususunun görüşülmesi.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden 2017 yılında uygulanacak kira bedellerinin tespit edilmesi hususunun görüşülmesi.

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine istinaden Bilecik Merkez, İsmetpaşa Mahallesi, 1079 ada, 268 parsel, 1082 ada, 267 parsel, 764 ada 9 parsel ile İstasyon Mahallesi, 271 ada, 11 parsel numaralı taşınmazların satın alınması hususunun görüşülmesi.

6- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden İmar konularının görüşülmesi. 

6.1- İmar Komisyonu’ndan gelen konuların görüşülmesi.

6.2- Belediyemiz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notlarından ihtiyaca cevap vermeyen hükümlerin revizyonu ve ihtiyaçlar nedeniyle yeni hükümlerin ilave edilmesi hususunun görüşülmesi.

6.3- Bilecik Merkez, İsmetpaşa Mahallesi, 509 ada, 43 parsel numaralı taşınmaza ait trafo alanı plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

 7- Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

 

Oluşturulma Tarihi : 31.10.2016