a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Haziran Ayı Meclis Gündemi

1- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Hürriyet Mahallesi ve Ertuğrulgazi Mahallelerinde atık su arıtma tesislerinin yapımı, işletilmesi ve yetki devri konularının görüşülmesi.

2-  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında, mülkiyeti Belediyemize ait işyerlerinin (dükkanların) 10 yıla kadar kiralanması hususunda Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

 

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden İmar konularının görüşülmesi. 

4- Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

Oluşturulma Tarihi : 02.06.2017