a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Ekim Ayı Meclis Gündemi

1- Avrupa Birliği tarafından yürütülmekte olan Kamu Sektörü ve Sivil Toplum Kuruşları 2017 Yılı Hibe Programı kapsamında (ISCA Uluslararası Spor ve Kültür Derneği) ile Ortak olarak (Tabandan Spor ve Sağlık için Ortaklıklar) başlıklı projenin kurumumuz adına sunulması, uygulanması ve ilgili personellere yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine istinaden İlimiz Hürriyet Mahallesi ve Ertuğrulgazi Mahallesinde yapılması planlanan Elektroflokülasyon Prosesli Atıksu Arıtma Tesislerinin yap-işlet-devret modeliyle yaptırılması ve bu tesislerin yapılacağı taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi verilmesi konusunun görüşülmesi.
3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden İmar konularının görüşülmesi.
3.1- İmar Komisyonundan gelen konuların görüşülmesi.
4- Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

Oluşturulma Tarihi : 29.09.2017