a
444 88 58
Çağrı Merkezi
ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine istinaden 2018 yılına ait Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine istinaden 2018 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi. 

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden 2018 yılında uygulanacak Ücret ve Tarifeler ile ilgili Ücret ve Tarife komisyonu raporunun görüşülmesi.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden 2018 yılında uygulanacak Kira Bedelleri ile ilgili Kira Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi

5- Meclis Üyesi Zafer ATASEV’in vefatı nedeniyle boşalan İmar Komisyonu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere bir üyenin seçilmesi hususunun görüşülmesi.

6- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (d) ve (e) bentleri gereği Yurtiçi Bankalardan Teminat Mektubu kullanılması hususunun görüşülmesi.

7- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden İmar konularının görüşülmesi. 

7.1- İmar Komisyonu’ndan gelen konuların görüşülmesi.

            8- Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

Oluşturulma Tarihi : 01.12.2017