a
444 88 58
Çağrı Merkezi
2018 OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 2018 yılında Belediye Meclisinin toplantı günlerinin ve tatil yapacağı ayın belirlenmesi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi.

3- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince Belediyemizce 2018 yılında kullanılacak geçici iş pozisyonlarının belirlenmesi.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden İmar konularının görüşülmesi. 

5-Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

Oluşturulma Tarihi : 29.12.2017