a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Harita İşlemleri

İMAR ÇAPI BELGESİ

1- DİLEKÇE

2 - TAPU FOTOKOPİSİ

3 - APLİKASYON KROKİSİ

4 - PLANKOTE DOSYASI

5 - ÖDENDİ BELGESİ

İMAR DURUMU PLAN ÖRNEĞİ

1 - DİLEKÇE

2 -  TAPU FOTOKOPİSİ

3 - EBATLI KROKİ

4 - ÖDENDİ BELGESİ

İMAR DURUMUNU BELİRTİR YAZI

1 - DİLEKÇE/YAZI

2 - TAPU FOTOKOPİSİ

3 - EBATLI KROKİ

NUMARATAJ

1- TAPU FOTOKOPİSİ

2- RUHSAT FOTOKOPİSİ

 

 

TEVHİD - İFRAZ

1 – DİLEKÇE

2 – DOSYA

3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ

4- ÖDENDİ BELGESİ

YOLA TERK - İHDAS

1 – DİLEKÇE

2 – DOSYA

3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ

KÜLTÜR VARLIKLARI VE DOĞAL SİTLERİ K.K. HAVALE İÇİN PROJE

1 – DİLEKÇE

2 - TAPU FOTOKOPİSİ

3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ

4 - MİMARİ PROJE (RÖLEVE, RESTİTÜSYON, RESTERASYON) 5 takım

KÜLTÜR VARLIKLARI VE DOĞAL SİTLERİ K.K. KARARI

1 – DİLEKÇE

2 - MAİLİ İNHİDAM RAPORU

3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ

HİSSE SATIŞ

1 – DİLEKÇE

2 - TAPU FOTOKOPİSİ

3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ

18. MD. (ŞUYULANDIRMA)YA İTİRAZ

1 – DİLEKÇE

2 - TAPU FOTOKOPİSİ

3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ

4 - VERASET İLANI (MİRASÇI İSE)

PARSELLERDEN ŞERH KALDIRILMASI

1 – DİLEKÇE

2 - TAPU FOTOKOPİSİ

3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ

4 - TAPUDAKİ ŞERH KARARI ÖRNEĞİ

BİLGİ EDİNME

1 - TALEP YAZISI

2 - KİMLİK FOTOKOPİSİ

MUVAKKAT İNŞAAT İZİN TALEBİ

1 – DİLEKÇE

2 - TAPU FOTOKOPİSİ

3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ

KAMULAŞTIRMA

1 – DİLEKÇE

2 - TAPU FOTOKOPİSİ

3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ

KOTLU KROKİ (PLANKOTE)

1 – DİLEKÇE

2 - TAPU FOTOKOPİSİ

3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ

4 - HUS PROJESİ

HİSSE TRAMPA

1 – DİLEKÇE

2 - TAPU FOTOKOPİSİ

3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ

Ayrıntılı Bilgi İçin irtibat

0(228) 212 10 88 -Dahili 145

Oluşturulma Tarihi : 16.10.2014