a
444 88 58
Çağrı Merkezi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
phoneTelefon:
phoneFaks:
phoneE-Posta:
Müdürlük Hakkında
Müdürlüğün görevleri
 -Memur personelin hizmet birleştirilmesi ve intibak işlemleriniyapmak
 
 -Memur personelin işe giriş-çıkış bildirgelerini düzenlemek
 

 -Hizmet belgelerini hazırlamak ve kontrollerini yapmak,

 -Memur personelle ilgili arşivleri oluşturmak ve düzenli takipetmek,

 -Memur personelle ilgili tüm bilgileri bilgisayar ortamında yüklemek vearşivlemek,

 -Personel özlük dosyalarının takibiniyapmakSendika ile ilgili işlemleri yürütmek.

 -Memurların yıllık izin onaylarını hazırlamak, ücretsiz izin, istifa kayıt kapatma işlemlerini   yapmak.                                                               .

 -Çalışanlarla ilgili il, ilçe idare Kurullarının ve Danıştay, Sayıştay kararlarını ilgililere veya daire amirlerine tebliğ etmek ve   tebellüğ belgelerini ilgili kuruma göndermek

 -Çalışan personelle ilgili mahkeme aşamalarını izlemek ve sonuçlarını tesciletmek,

 -Memur personelin silahaltına alınmaları ve terhisleri sonunda göreve başlamaları ile ilgili işleri yapmak,

 -Memurların beş yılda bir mal beyanı ve değişiklik halinde ek mal beyanı almak

 -Müdürlük taşınırları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 -Göreve son verme, çekilme, görevden uzaklaştırma ve vekalet görevi ile ilgili işleri yapmak,

 -Memurların talepleri üzerine kanun gereği 1.2.3.derece kadrolarda olanlara yeşil pasaport işlemleriniyapmak.

 -Memurların hizmet belgelerinin ve personel bilgilerinin HITAP(Hizmet Takip Programına) işlenmesi ve güncellenmesi.

 -Kadrolarla ilgili düzenlemeleri meclise sunmak. 

 -Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında   aranacak şartları tespit ederek, Türkiye işçi Bulma Kurumundan işçi talebinde bulunmak ve talep şartlarını taşıyanlara gerekli   işlemleri yapmak.

 -işçi personelle ilgili bütün yazışmaları yasalar çerçevesinde yerinegetirmek,işçilerin işe alınması, nakil ve kayıt kapama işlerine ait bütün işlemleri ilgili kuruluşlarla koordinasyon kurarak yürütmek,