a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Yazı İşleri Müdürlüğü
phoneTelefon: 444 88 58
phoneFaks:
phoneE-Posta: yazi[@]bilecik.bel.tr
Müdürlük Hakkında

Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir bünyesinde 1 müdür, 1 şef ve 3 memur görevli personel ile hizmet vermektedir.

Müdürlüğün görevleri

 

Meclis ile İlgili,

- 5393 sayılı yasanın belediye meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapmak,
- Meclis toplantılarının gündemini yasada belirtildiği gibi hazırlamak, en az üç gün önceden üyelere bildirmek ve ilan edilmesini sağlamak,
- Meclis toplantı tutanaklarını tutmak, toplantıları kayda almak, kayıtların çözümlemesini yapmak ve tutanağa dökerek arşivlemek,
- Meclis kararlarını yazmak ve birer nüshasını arşivlemek,
- Meclis gündemini ve kararlarını internette yayınlamak,

gibi görevleri yerine getiriyor.

 

Encümen ile ilgili,

- 5393 sayılı yasanın belediye encümenine verdiği görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,
- Raportörler aracılığı ile encümen kararlarını yazmak,

- Encümen kararlarını başkan ve üyelere imzalatmak,
- Yazılan kararları kayıt defterine karar numarası vererek kaydetmek ve karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırmak,
- Karar asıllarını sırasına göre dosyalamak ve arşivlemek,

gibi görevleri yerine getiriyor.

 

Gelen ve giden evrak kayıt ile ilgili,

- Belediyeye vatandaşlar ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen yazıları teslim almak,

- Bu yazıları kontrol ederek ilgili birimlere havale edilen evrakların bilgisayar kayıtlarını yaparak zimmet defterine kaydetmek ve ilgili birimlere ulaştırmak,

- Belediye birimlerinden de vatandaş ile resmi kurum ve kuruluşlara gönderilecek evrak ve zarfları teslim almak, bu evrakları bilgisayar kayıtlarına işlemek ve zimmet defteri karşılığında P.T.T.’ye teslim etmek,

gibi görevleri yerine getiriyor.