a
444 88 58
Çağrı Merkezi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
phoneTelefon: 444 88 58
phoneFaks:
phoneE-Posta: imar[@]bilecik.bel.tr
Müdürlük Hakkında

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Hizmet binasının arka tarafında bulunan (Eski Belediye Meclisi Salonu) tek katlı binada; bir müdür odası, üç servis ve bir arşivden oluşan mekanda faaliyet göstermektedir.

Müdürlüğün görevleri

 

Gerek ilgili yasa ve yönetmeliklerin, gerekse belediye başkanı veya belediye meclisinin vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda, sorumluluk bilinci içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz faaliyetlerini sürdürüyor.

Sürdürülen faaliyetler ve verilen hizmetler doğrultusunda,

- Tüm vatandaşlara eşit davranmak,

- Yasa ve yönetmeliklerin verdiği yetkileri sonuna kadar kullanmak,

- Yasaya uygun olmayan konuları gerekçeleri ile birlikte vatandaşlara anlatmak,

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün genel prensipleri arasında yer alıyor.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün temel görevleri,

- Şehrin nüfus yapısını, sosyal yaşamını, sanayi ve konut gelişimini, diğer komşu illerle entegrasyon noktalarını izlemek ve geçmişten gelen verilerle bütünleştirilip, geleceğe yönelik senaryolar üretmek,
- Üretilen senaryolar doğrultusunda 25-30 yıllık projeksiyon belirlemek ve belirlenen projeksiyona uygun gelişme imar planlarının yapımını sağlamak,
- Yapılmış bulunan imar planlarının sürdürülebilirliğini sağlamak,
olarak üç ana başlık altında sıralanıyor.

Belediye meclisi tarafından yetkilendirilmiş bulunan İlbank A.Ş.’ce imar planlarının yapım çalışmaları tamamlanmış olup, Belediye Meclisi’nin 06.11.2012 tarih ve 50 sayılı kararı ile yürürlüğe girdi.

 

Mevcut imar planları doğrultusunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sürdürülen hizmetler ise,

- Tevhit, ifraz ve terk işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- Terk işlemi tamamlanan ve umumun kullanımına yönelik yol, park, otopark, yeşil alan, spor alanı, ağaçlandırılacak alan gibi yerlerin kullanıma hazır hale getirilmesi yönünde ilgili birimlerle koordinasyon sağlanması,
- Yapılmakta olan alt yapı ya da üst yapı çalışmalarının imar planına uygun olup olmadığının denetlenmesi ya da başlayacak olan çalışmaların başlangıçta doğru yönlendirilmesi,

- İnşası düşünülen yapılara ait imar durumlarının çıkarılarak; imar planı, İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapıların ruhsatlandırılması,
- Ruhsatı verilmiş bulunan yapıların projesinin, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasının denetlenmesi,
- Bir kısmı ya da tamamı bitirilmiş olan yapıların gerekli teknik incelemelerinin yapılmasının sonucunda bir kısmına veya tümüne ait yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi,

- Kaçak yapılaşmanın önlenmesi yönünde gerekli arazi kontrollerinin yapılması,
- Yönetimce uygun görülen alanlarda 3194 sayılı kanunun 18. maddesinin uygulamasının yapılması,

şeklinde sıralanıyor.