a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
phoneTelefon: 444 88 58
phoneFaks:
phoneE-Posta: parkbahce[@]bilecik.bel.tr
Müdürlük Hakkında

Bir Vekil Müdür (Peyzaj Mimarı) ve ile Bir Ziraat Mühendisi,dışarıdaki işleri yaptırmak amacıyla 25 adet personel bulunmaktadır.

Müdürlüğün görevleri

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bilecik Belediye Meclisi’nin 07/09/2010 tarih ve 79 sayılı kararı ile kuruldu.

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü,

- Doğal ve kültürel peyzajdan en yüksek düzeyde ve sürekli olarak yarar sağlamak,

- Doğal ve kültürel peyzajın korunması, geliştirilmesi ve bakımı için çaba göstermek, 

- İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanı, yaya bölgesi ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek projelendirmek ve uygulamasını yapmak/yaptırmak,
- Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım (budama, form budama, yabani ot alımı, çapalama, park ve bahçelerdeki ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) ve onarımını yapmak/yaptırmak,
- Şehrin estetiği için görsel materyalleri (çiçeklik, havuz vb.) projelendirmek, uygulama yapmak/yaptırmak,
- Vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
- Müdürlük görev alanları içerisinde bulunan kaldırım ve refüjlerdeki ağaç ve çalı grubu bitkilerin bakımını ve korunmasını sağlamak,
- Görev alanı içindeki mal ve hizmet alımlarının ihale yoluyla teminini sağlamak,
- Park ve bahçelerin oluşturulmasında kullanılan ve ihtiyaç duyulan çim, ağaç ve çalı grubu bitkiler ile mevsimlik çiçek, zemin döşemesi, bordür taşı, kent mobilyaları, çocuk oyun grupları gibi materyallerin teminini yapmak,
- Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütmek,
- Yürürlükteki ihale mevzuatlarına göre yapım, hizmet, mal, danışmanlık hizmetlerine ait ihaleleri yapmak/yaptırmak,

- Yasalarca öngörülen diğer görevleri yapmak,

- Başkanlık makamının vereceği diğer emirleri yerine getirmek,

gibi görevleri yerine getiriyor.