a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Hukuk İşleri Müdürlüğü
phoneTelefon: 444 88 58
phoneFaks:
phoneE-Posta: hukuk[@]bilecik.bel.tr
Müdürlük Hakkında

Hukuk İşleri Müdürlüğü, Bilecik Belediye Meclisinin 01.08.2006 tarih ve 2006 / 54 sayılı kararıyla kurulmuştur. Bünyesinde 1 Hukuk İşleri Müdürü, 2 Avukat ve 1 Memur personel bulunmaktadır.

Müdürlüğün görevleri

 

  

Müdürlük, adli, idari yargı organları ile vergi mahkemeleri ve tahkim kurulları gibi her türlü resmi mercide başkan adına belediyeyi temsil ediyor.

 

Hukuk İşleri Müdürlüğü,

- Her türlü davada başkan adına hareket etmek,

- Belediyenin alacaklarının takibi ve tahsili ile ilgili işlemleri yürütmek,

- Belediye aleyhine yapılan icra takiplerinde gerekli her türlü icra muamelelerini yerine getirmek,

- Duruşmalı olarak yapılan tüm yargı safahatlarına ve keşiflere katılmak,

- Bilecik Belediye Başkanlığı’nın tüm hukuksal sorunlarına; anayasaya, kanunlara ve ilgili tüm yasal mevzuata göre gereken özen ve çabuklukta çözümler getirmek,
- Başkanlık makamının ve diğer birimlerin çözemedikleri, tereddüde düştükleri hukuksal konular hakkında ilgililere gerekli bilgileri vermek, uygulamaya yönelik görüş bildirmek,
- Yargı organlarında açılmış ve açılacak olan her türlü dava ve icra takip işlerinde yasa hükümleri, ilmi ve kazai içtihatlara göre belediye hak ve alacaklarının iddia, savunma ve yürütülmesini sağlamak,
- İlk derece mahkemelerindeki ve yüksek yargı organlarındaki duruşmalarda hazır bulunmak, keşiflere katılmak,

- Bu faaliyetleri yürütürken, gerekli her türlü yazılı kaynakları, Belsis Programı’nı, Uyap İcra ve Mevzuat-İçtihat Programı’nı, e-imza yazılımını, İcramatik Takip Programı’nı ve Sinerji Mevzuat Programı’nı kullanmak,

- İnternet bağlantısı yoluyla ihtiyaç duyulan her kaynağa ulaşmak,

gibi görevleri yerine getiriyor.