Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.
  BİLECİK’TE GALERİCİLER SİTESİ KURULUYOR

Bilecik Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı perşembe günü oturumunda, ilimizde faaliyet gösteren galerici esnafının vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunması amacıyla galericiler sitesi kurulması kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

Söz konusu madde ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti belediye meclis üyeleri kabul oyu kullanırken, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri çekimser oy kullandılar.

Belediye Başkanımız Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Şubat ayı perşembe günü oturumunda 3 gündem maddesi ele alınarak, karara bağlandı.

Alınan karara göre; Bilecik İli, Merkez İlçe, Cumhuriyet Mahallesi (Hürriyet) Tapunun, 468 ada, 255 parsel numaralı, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın;   "Resmi Kurum Alanından" çıkarılarak "Toplu İşyeri Alanına" dönüştürülmesi şeklinde imar plan değişikliği yapılmasının ve  aynı adres 468 Ada, 255 Parsel numaralı taşınmaz üzerine iş merkezi inşaat yapım projesine ilişkin yapım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hasılat paylaşım esaslı kat karşılığı, yap-işlet-devret modeli, inşaat yapmaya ve satmaya, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereği satımına, takasına, tahsisine 10 yıla kadar kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi, oyçokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda ayrıca 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının Açık ve Yeşil Alanlar Başlıklı 4.4 maddesine “ana ulaşım akslarına yakın park alanlarında, ana akslara hizmet sağlayacak teknik altyapı, regülatör, kantar vb. tesisler yapılabilir” hükmünün eklenmesine oy birliğiyle karar verildi.

05 Şubat 2021