Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.
  NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilecik Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

 

Meclis üyelerinin öğrenci andını okuyarak başladığı toplantıda, 16 gündem maddesi görüşüldü.

 Meclis I. Başkan Vekili, Meclis II. Başkan Vekili, 2 Asil, 2 Yedek Kâtip Üye seçiminin yapıldığı toplantıda  3 Belediye Encümeni üyesinin seçimi yapıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Kira Tespit Komisyonlarının kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçiminin gerçekleştirildiği toplantıda ayrıca  2021 yılında Belediyemizde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli Peyzaj Mimarına ödenecek ücretin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 03/03/2021 tarih ve 5 sıra numaralı genelgesine istinaden yeniden belirlenmesi konusu görüşülerek karara bağlandı.

 

MAHALLE KONAKLARI VE PARKLARIN DÜĞÜNLER İÇİN TAHSİSİ KONUSU KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

 

Toplantının bir diğer maddesi kapsamında mahalle konakları ve parklardaki basketbol sahalarının gelen talepler üzerine pandemi süresince düğün ve cemiyetlerde kullanılmak üzere kiralanması ve kiralamayla ilgili ücret ve şartların belirlenmesi konusu görüşülmek üzere Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edildi.

 

Belediye Meclisinin 07/01/2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile belirlenen Hafriyat Toprağı İle İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Döküm Ücreti başlıklı 51. maddesinin değiştirilerek, Hafriyat Toprağı İle İnşaat/Yıkıntı Atıkları Döküm Ücretleri ve İzin Belge Ücretleri olarak yeniden belirlenmesi konusu görüşülmek üzere Ücret ve Tarife Komisyonuna gönderildi.

 

Bilecik Kayı Gıda Temizlik Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu Başlıklı Maddesine; F) Personel Çalıştırılmasına Yönelik Hizmetler maddesinin eklenmesi konusunun görüşüldüğü toplantıda ayrıca  Belediye Başkanlığı  bünyesindeki müdürlüklerde, hizmet alımı sözleşmesi ile çalıştırılan Bilecik Kayı Gıda Temizlik Turizm San. Ve Tic. A.Ş. personellerinin su aboneliklerinde “belediye personeli tarifesinin” uygulanarak indirim yapılması konusu görüşülmek üzere Hukuk Komisyonuna sevk edildi.

 

KÖTÜ KOKU VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURAN ATIK SU SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN KARAR ALINDI

 

İmar konularının görüşülerek karara bağlandığı toplantıda ayrıca Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih ve 32 sayılı kararının iptal edilerek, “Terfi Merkezleri ve Kollektör Hattı İnşaatı İşi ile Güney Hat 2 ve Güney Hat 3 Yağmursuyu Hattı İnşaatı” işinde SUKAP (Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri) ödeneği kapsamında kullanılmak üzere İlbank A.Ş.’den (İller Bankası) kredi kullanılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşüldü.

 

Buna göre projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla kredi kullanılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

Aynı şekilde Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih ve 32 sayılı kararının iptal edilerek; “Merkezi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin Rehabilitasyon İnşaatı” İşinde kullanılmak üzere İlbank A.Ş.’den (İller Bankası) kredi kullanılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülerek, oy çokluğuyla karara bağlandı.

 

 

 

06 Nisan 2021