Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.
  KIRSAL KALKINMA STRATEJİLERİ PAYDAŞ ÇALIŞTAYI BİLECİK’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirerek kalkınmaya yön veren, yerel sorunlara yine yerel odaklı çözümler sunan stratejilerin belirlenmesine aracılık edecek Karsal Kalkınma Stratejileri Paydaş Çalıştayı Bilecik’te gerçekleştirildi.
Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Kırsal Kalkınma Stratejileri Paydaş Çalıştayı BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak’ın katılımı ile gerçekleştirilirken, çalıştaya Bilecik Belediyesi’ni temsilen Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi’nden Birim Koordinatörü Eğitim Uzmanı Sema İnci, Proje Danışmanları Ziraat Mühendisi Ayşin Yardımcı, Tarihçi Oğuz Cabar ve Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz katıldı.
KIRSAL KALKINMA VE TURİZM FAALİYETLERİNİN ARTMASI İÇİN ÖNERİ VE GÖRÜŞLER SUNULDU.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda düzenlenen çalıştayda, kırsal kalkınma ve turizm faaliyetlerinin artırılması hususunda çözüm arayışları yapıldı.
Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi’nden Birim Koordinatörü Eğitim Uzmanı Sema İnci, gerçekleştirilen çalıştay hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
‘’Kaynakların yerinde ve etkin kullanımıyla sürdürebilir kalkınmaya hizmet eden BEBKA tarafından Kırsal Kalkınma Stratejileri Paydaş Çalıştayı, BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki DURAK ‘ın katılımıyla yapıldı. Kırsal kalkınma ve turizm tanıtım sonuç odaklı faaliyetler ve desteklerin etkin bir şekilde tasarlanmasını ve yürütülmesini sağlamak amacıyla bölgemizdeki paydaşlarla kırsal kalkınma alanındaki ihtiyaçları belirlemeye çalıştık. BEBKA’nın kırsal kalkınmaya yönelik ilan edeceği destek programlarında biz de Bilecik Belediyesi olarak yapmamız gereken yatırım ve çalışmalar hakkında görüş ve önerilerimizi sunduk. Şehrimizin turizm ve kırsal kalkınmadaki payının daha çok artırılması ve yeni projelerin sunulması için bundan sonra da bu tür çalışmalarımız sürecek’’ ifadelerini kullandı.

01 Kasım 2021