Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.
  MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI BAŞKAN V. SUBAŞI BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

Bilecik Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda, 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Başkanlık Divanı asil katip üyeliği ve  İmar Komisyonunda kalan süreyi tamamlamak üzere 1 üye seçiminin yapıldığı toplantıda ayrıca, Belediye Başkanlığının %1,76 oranında hissedarı olduğu Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de Belediye Başkanlığını temsil etmek üzere 08/04/2022 tarihinde Belediye Başkan Vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı’ya yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlandı.

Bilecik Kayı Gıda Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %100 hissesine sahip Bilecik Belediye Başkanlığını tüm Genel Kurul Toplantılarında temsil etmek üzere 08/04/2022 tarihinde Belediye Başkan Vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı’ya yetki verilmesi konusunun görüşüldüğü oturumda ayrıca Belediye Başkanlığının S.S. Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde %92 oranındaki hissesine ilişkin olarak Belediyemizi temsil etmek üzere 08/04/2022 tarihinde Belediye Başkan vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı’ya yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlandı.

 Bilecik Belediyesi’nin 2021 Mali yılı Kesin Hesabının görüşüldüğü toplantıda, Bilecik Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin dilekçelerinde belirtilen Bilecik Merkez, İsmetpaşa Mahallesi Yeniyol Sokak isminin Büyük Vardar, Batı Sokak isminin ise Kavadar Sokak olarak değiştirilmesi konusu görüşülmek üzere İmar komisyonuna sevk edildi.

 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ KURULACAK

Toplantının bir diğer gündem maddesi kapsamında  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (l) bendine istinaden İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması ve kurulacak bu birimi sevk ve idare etmek üzere 1 adet 1. derece İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdası konusunun görüşülürken, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendine istinaden 09/05/2019 tarih ve 50 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Yönetmeliğine ilave yapılması konusunu ele alındı.

ALTYAPI VE KANALİZASYON PROJESİNİN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Toplantının sonunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gürkan Akyurt, Bilecik’in uzun vadede altyapı sorununu çözüme kavuşturacak kanalizasyon ve altyapı projesinde gelinen son durum hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca  Terfi Merkezleri ve Kollektör Hattı İnşaatı İşi ile Güney Hat 2 ve Güney Hat 3 Yağmursuyu Hattı İnşaatı işinde SUKAP (Su Kanal Altyapı Projeleri)  ve   Merkezi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin Rehabilitasyon inşaatı işinde kullanılmak üzere İlbank A.Ş.’den (İller Bankası) ek kredi kullanılması ve Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlandı.

11 Mayıs 2022