Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.
  BİLECİK BELEDİYESİ’NDEN YENİ MEZARLIK YERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Bilecik Belediyesi’den kamuoyu ve vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla yeni mezarlık yeri belirleme çalışmaları hakkında ayrıntılı açıklama yapıldı.

Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni mezarlık yeri belirleme çalışmalarının sadece Belediye Başkanlığı yetkisi ve sorumluluğunda olmadığının altı çizilerek, şehrin diğer ilgili kurumlarıyla işbirliğinin devam ettiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada söz konusu çalışma hakkında şu bilgilere yer verildi:

‘’Bilecik Belediyesi olarak mevcut mezarlık alanında oluşan heyelana ilişkin gerekli takip ve benzeri çalışmalarımız devam etmektedir. Olası mezarlık yeri değişikliği hakkında Valilik Başkanlığında kurulan komisyona 6 adet yer önerisi Belediye Başkanlığımız tarafından yapılmıştır. Komisyona sunulan bu 6 adet yer;

-Bilecik merkez Berkoz bağları bölgesinde iki ayrı yer,  Pelitözü mezarlık ilave alanı, Çakırpınar Köyü mezarlığı, Mevcut mezarlık alt bölgesi ve Selöz Köyü mevkii,  şeklinde olmuştur.  Mezarlık yeri belirleme çalışmalarında göz önünde bulundurulan Mezarlık Yeri Belirleme Şartları ise

-Şehrin hakim rüzgar yönü

-Mezarlık yerinin şehir merkezine uzaklığı ve ulaşım şartları

-Temiz su kaynaklarının varlığı

-Toprağın yapısı, tarıma elverişli olup olmadığı ve orman durumunun göz önünde bulundurulması

-Kamulaştırma maliyetleri yer almaktadır. Tüm bu bilgi ve şartlar ışığında Komisyon Kurulu tarafından  Berkoz Bağları Mevkisi ile Selöz Köyü değerlendirilmeye alınmıştır. Çalışma hakkında Belediye Başkanlığımız tarafından yapılması gereken bütün yazışmalar tamamlanmakla birlikte Belediye Başkanlığı olarak Selöz Köyü’nün hava şartlarının olumsuzluğu ve mezar yeri kazım çalışmasının güç olması şeklindeki tavsiyeler de ilgili kurula sunulmuştur. Buna göre mezarlık yeri belirlemede esas alınacak bir diğer husus ise yeni mezar yerinin hizmet yılı süresi olmaktadır. Belirlenen 5 adet yerin, şehrin nüfus artış hızı ve ölüm oranları göz önünde bulundurularak, belirlenen mezarlık hizmet yılları ise

-Bilecik Merkez Berkoz bağları bölgesi 100 yıl ve üstü

-Pelitözü Mezarlık ilave alanı 15 yıl

-Çakırpınar Köyü Mezarlığı 10 yıl

-Mevcut mezarlık yeri 40 yıl ve Selöz Köyü yolu üzerindeki alanın ise 150 yıldan fazla hizmet verebileceği tespit edilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, belediyemizce 6 adet yer önerilmiş Komisyon incelenmiş ve Komisyonca 2 öneri kabul edilerek toprak analizleri yaptırılmış ve Selöz Köy Yolu üzerindeki arazi olumlu yönde değerlendirilmiştir Valilik Başkanlığında kurulan ve Belediye Başkanlığından bir üyenin olduğu komisyonda alınan karar doğrultusunda yeni mezarlık yeri kamuoyu ve vatandaşlarımızın bilgisine sunulacaktır.

Kamuoyuna ve hemşehrilerimize duyurulur.

12 Haziran 2020