Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.
  BELEDİYE MECLİS TOPLANTILARI HAZİRAN AYI İTİBARİYLE BAŞLIYOR

 İç İşleri Bakanlığı genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince salgının yayılmaması amacıyla ertelenen meclis toplantıları, tekrar yapılmaya başlandı.

 

1 ve  4 Haziran  2020 tarihlerinde yapılamayan Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 18 Haziran Perşembe günü saat: 17:30’da gerçekleştirilecek.

 

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek toplantıda 10 madde ile başkanlık makamı ve meclis üyeleri tarafından getirilecek konular ele alınacak.

HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereği gizli oyla 3 (üç) Belediye Encümeni Üyesinin seçilmesi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi.

3- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereği İmar Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi.

4- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereği Ücret ve Tarife Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi.

5- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereği Kira Tespit Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi.

6- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereği Sosyo-Kültürel Yaşamı Düzenleme ve Kalkındırma Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi.

7- 25/04/2009 Tarih ve 25 Sayılı Meclis Kararının İptali Konusunun görüşülmesi.

8- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereği Denetim Komisyonu Raporunun okunması suretiyle Meclise bilgi verilmesi.

9- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi gereği 2019 Yılı Belediye Faaliyet Raporunun Meclise sunulması.

10- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine istinaden Belediyemizin 2019 Mali yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

     11- Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

15 Haziran 2020