Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.
  ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilecik Belediyesi aralık ayı meclis toplantısının pazartesi birleşimi, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapıldı.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine istinaden 2023 yılına ait Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşüldüğü toplantıda,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine istinaden 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ele alındı.
BELEDİYE BAŞKANLIĞININ BÜTÇESİ 464 MİLYON TL OLARAK BELİRLENDİ
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden 2023 yılında uygulanacak Ücret ve Tarifeler ile ilgili Ücret ve Tarife Komisyonu raporunun tekrar görüşülmesi için ek süre verilirken, toplantıda Bilecik Belediyesi 2023 yılı bütçesi 464 milyon TL olarak belirlendi.
 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden Bilecik İli, Merkez İlçe, Gülümbe Köyü, 120 Ada 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Parseller ile 290 Ada 1, 2 Parsellere İlişkin Yükseköğretim (Üniversite) Alanı Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planı yapılması konusu da görüşülmek üzere İmar komisyonuna havale edildi.

07 Aralık 2022