Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.
  NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI BAŞKAN V. SUBAŞI BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

Bilecik Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının Pazartesi günü birleşimi, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
5393 sayılı belediye kanununun 33. Maddesine göre 3 belediye encümeninin seçildiği toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ile Ücret ve Tarife komisyonu kurularak üye sayısı ve üyelerinin görev süresi belirlendi.
Otogar çıkış ücretleri tarifesinin yeniden belirlenerek güncellenmesi konusunda Ücret ve Tarife Komisyonundan gelen raporun görüşüldüğü toplantıda Bilecik merkezde yer alan yol üstü otopark kiracısı tarafından verilen ücret güncelleme talebi, ilgili komisyonda görüşülmek üzere havale edildi.
YENİ KREŞE SABİHA GÖKÇEN İSMİ VERİLDİ

Toplantıda ayrıca Beşiktaş Mahallesi, Hilal Sokak No: 1 adresinde yapımı tamamlanmakta olan Çocuk Sosyal Tesisine, Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal Tesisi isminin verilmesi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.
Dolu memur kadrolarında derece değişikliği yapılması konusunun görüşüldüğü toplantıda ayrıca ilgili birimlerde çalışarak, EYT kapsamında emekliliğe hak kazanarak emekli olan personellerin kıdem tazminatlarını defaten ödemek ve nakit yönetiminde kullanılmak üzere iç borçlanma konusunda Belediye Başkanına (Vekiline) yetki verilmesi konusu görüşülerek karara bağlandı.
Belediye Başkanlığına ait Kayı Gıda Temizlik Turizm San. Ve Tic. A.Ş’nin sermayesinin artırılması konusu görüşüldüğü toplantıda, denetim komisyonu raporu okundu.
Meclis Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya’nın 2022 Yılı Belediye Faaliyet Raporunu meclise sunduğu toplantıda Mayıs ayı meclis toplantısı Pazartesi birleşiminin 2 Mayıs Salı günü saat: 17:30’da yapılması kararı alındı.

04 Nisan 2023