Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.
  EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI BAŞKAN V. SUBAŞI BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

Bilecik Belediyesi Eylül ayı belediye meclis toplantısı, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapıldı.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 10 adet gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Toplantı başlangıcında, Malazgirt Meydan Muharebesi ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferleri dolayısıyla başta Sultan Alparslan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kent Konseyi Çocuk Meclisi başkanı ve üyelerinin de bulunduğu meclis toplantısında çocuk meclisi başkanı ve üyeleri kürsüde talep ve görüşlerini aktardı.
Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanlığı’nın Ortak Hizmet Projesi İşbirliği Protokolünde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek kabul edildiği toplantıda, dolu memur kadrolarında derece değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlandı. 
Holoğlu İnşaat Tic. Ve San. Ltd. Şti. tarafından Belediye Başkanığına şartsız olarak bağışlanan/hibe edilen 1 adet 2017 Model Dacia Duster Marka aracın kabulü konusunun görüşülerek kabul edildiği toplantıda ayrıca Bilecik merkezde yer alan yol üstü otopark alanlarında kiracı Okan Keten’in 10/08/2023 tarihli dilekçesinde belirttiği otopark saat ücretlerinin (Açık Otopark Pazaryeri Ücretleri) piyasa koşullarına uygun olarak güncellenmesi talebi Ücret ve Tarife Komisyonuna görüşülmek üzere sevk edildi.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (p) bendi ve 18. maddesinin (f) bendine istinaden Şehir içi toplu taşıma araçlarında uygulanacak bilet ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi konusu da görüşülmek üzere Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edildi.
 İki adet konunun İmar Komisyonuna havale edildiği toplantıda ayrıca  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine istinaden ödenek aktarma konusunun görüşülerek karara bağlandı.
İç borçlanma konusunda Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi konusunun görüşülerek oy çokluğuyla kararın alındığı toplantıda son gündem maddesi olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine istinaden 2023 Mali Yılı Bütçesine ek olarak 90.000.000,00¬TL (Doksan Milyon Türk Lirası) ek bütçe yapılması konusunun görüşülerek, oy çokluğuyla karara bağlandı.

05 Eylül 2023