Aramıza Katılın!

Etkinliklere katılmak için kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra etkinliklere katılabilirsiniz.
Bizi Takip Edin!

Akıl Oyunları Atölyesi
Kavram, ilke, algı ve yönergeleri kullanarak çocuklarımıza soyut ya da somut nesneler arası ilişkileri kavrama, analiz yapma, akıl yürütme yetkinliklerini kazandırmaktadır.

Duyu Oyunları Atölyesi
Duyu oyunları atölyemiz çocuğun iletişim, duygusal ve fiziksel gelişimi ve öğrenme ile ilgili becerilerinin desteklenmesini amaçlanmaktadır.

Masal Atölyesi
Masal atölyesi çocukların hayal dünyasını geliştirerek gerçek hayatı öğrenmesine yardımcı oluyor. çocuk hayal dünyası ile dünyayı keşfetmeli.

Pilates Atölyesi
Pilates atölyemizde çocuklarımızın ay ve yaş gelişimlerine uygun kas gelişimlerini destekleyecek pilates egzersizleri yapıyoruz.

Renk Atölyesi
Katılan çocukların renk bilgilerini genişletilmek ve yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla fırça, ip ve baskı materyalleri gibi malzemelerle yapılan eğitici çalışmalardır.

Renk Atölyesi

Resim Atölyesi
Atölyemizin içeriği estetik ve güzel olanı fark etme, doğru görme ve soyutlama yaparken farklı tekniklerle (desen, boya v.b)oluşturmayı kapsar.

Ritim Atölyesi
Ritim atölyesi başlıca beden perküsyonu, ritim kompozisyon ve enstrüman bilgisi üzerine yoğunlaşmaktadır. Kendini ritmin akışına bırak.

Robotik Kodlama Atölyesi
Çalışır robot tasarımları için mantıksal düşünme becerilerini harekete geçirmekte ve analitik düşünme becerilerinin kullanılmasına zemin hazırlamaktadır.

Sanat Atölyesi
Çocuklarımızın birçok farklı sanat dalıyla tanıştıkları; estetik algılarını, düşünme ve el becerilerini geliştirerek özgün ürünlere dönüştürdükleri çalışmadır.

Uzay Atölyesi
Dünya, Ay, Güneş, güneş sistemi gezegenleri, öte gezegenler, yıldızlar, meteorlar ve derin uzaya ait kavramlar ile ilgili merak oluşturmak hedeflenmektedir.