Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.
  İHTİSAS KOMİSYONLARI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
İMAR KOMİSYONU
ÜCRET VE TARİFE KOMİSYONU
KİRA TESPİT KOMİSYONU
SOSYO-KÜLTÜREL YAŞAMI DÜZENLEME VE KALKINDIRMA KOMİSYONU
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU